Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie
   Gromada ZuchowaDrużyna HarcerskaPrzedszkole Fanpage Klasy III bSzkolna gazetka LOOKNIJFanpage Szkolnego Koła WolontariatuFanpage klasy "0"Październik 24 2017 05:40:37  
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Nawigacja
Strona Główna
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Kontakt
Szukaj
Kontakt
Gromada Zuchowa
Drużyna Harcerska
Przedszkole
Fanpage Klasy III b
Szkolna gazetka LOOKNIJ
Fanpage Szkolnego Koła Wolontariatu
Fanpage klasy "0"
 Nasza Dzielnica
- Historia dzielnicy Mirów
- Położenie Mirowa
- Legendy
- Grodzisko w Mirowie?
- Mapa Mirowa
- Mapa Częstochowy
 Dzielnica Mirów

www.mirow.czest.pl
 Rok 2016
 Ważne informacje
- Kalendarium
- Pedagog szkolny
- Logopeda szkolny
- Grono Pedagogiczne
- Samorząd Uczniowski
- Biblioteka
- SKKT "Wędrowniczek"

- Przedszkole

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI
- Informacja dla rodziców
- Harmonogram dyżurów
- wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny

- Gromada Zuchowa "Mirowskie Chochliki"

- Drużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"

 Zestaw podręczników

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2017/2018


-klasa I SP
-klasa II SP
-klasa III SP
-klasa IV SP
-klasa V SP
-klasa VI SP
-klasa VII SP
-klasa II Gimn
-klasa III Gimn


 Dokumenty Zespołu Szkół nr 3

- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczy-SP
- Szkolny Program Wychowawczy-G
- Szkolny Program Profilaktyki-SP
- Szkolny Program Profilaktyki-G
 Moje dziecko w przedszkolu i szkole.
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole Spotkanie informacyjne
- Scenariusz spotkania z rodzicami
- Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem - rodzice i szkoła
 Witamy
Witaj na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 3 w Częstochowie- Szkoła Podstawowa nr 27 i Gimnazjum nr 24
  STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE ROK SZKOLNY 2017/2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są w naszej szkole w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2017r.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Izabela Korpas

  Dzień Unii Europejskiej

W dniu 19 maja 2017 r. obchodziliśmy Dzień Unii Europejskiej w naszej szkole. Z tej okazji nauczyciele języków obcych wraz z uczniami klas od IV do III gimnazjum przygotowali program artystyczny. Uczniowie wykazali się umiejętnością posługiwania sie językami obcymi: wystąpili w skeczach w języku angielskim i niemieckim, zaśpiewali znane przeboje w języku francuskim, niemieckim, angielskim i polskim; zatańczyli też zorbę- znany taniec grecki. Wszyscy mogli także podziwiać flagi krajów europejskich zaprojektowane według własnego pomysłu.

Dzień Unii został poprzedzony konkursem wiedzy o Wielkiej Brytanii dla uczniów kls IV-VI i I-III gimnazjum, oraz konkursem dla uczniów klas I-III dotyczacym ciekawych miejsc w Wielkiej Brytanii.

J.Basik, J.Deryng, S. Ułamek

  Miedzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 wzięli udział w X MIĘDZYPOWIATOWYM KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO ŻARKI 2016/2017, którego pierwszy etap odbył się 9 lutego 2016 roku w naszej szkole. Konkurs pisało 22 uczniów (w kategoriach klas III, IV, V i VI), a do finału zakwalifikowało się 8 uczestników. Nasi finaliści zmagali się z bardzo trudnymi zadaniami finałowymi dnia 5 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera w Żarkach.

18 maja 2017 roku odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla zwycięzców. Nasi uczniowie wspaniale reprezentowali naszą szkołę – najwięcej laureatów!!!


Oto ich nazwiska:


Miłosz Przybył (kl. V) – I miejsce (100%!!!)
Antonina Grzywacz (kl. III) – III miejsce
Wiktoria Matyja (kl. VI) – wyróżnienie
Adam Bronkiewicz (kl. III) – wyróżnienie
Filip Banaś (kl. III) – wyróżnienie
Maksymilian Mazur (kl. III) – wyróżnienie
Szymon Pietrzyk (kl. III) – wyróżnienie

Congratulations!

Justyna Deryng

  Sukces Natalii w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym
Natalia Banaszkiewicz, uczennica klasy III gimnazjum, otrzymała I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Fotograficznym "Zwierzaki-Słodziaki".

Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie przy wsparciu Prezydent Miasta Chorzowa oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.

Celem konkursu było upowszechnianie i popularyzacja fotografii, jako dziedziny sztuki, propagowanie twórczej postawy, propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i obserwacji przyrody. kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki, pobudzanie wyobraźni plastycznej oraz promocja talentów i umiejętności dzieci i młodzieży.

Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac prezentujących wysoki poziom artystyczny. Prace plastyczne i zdjęcia pokazywały wiele gatunków zwierząt, były chomiczki, króliczki, kotki… a nawet słonie i wielbłądy.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło 17 maja 2017r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie

Agnieszka Dziarmaga-Działyńska

  Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii
Dnia 11 maja 2017 roku odbył się w naszej szkole IV Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
Uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum zmagali się z pytaniami dotyczącymi ogólnych informacji, historii, geografii, polityki oraz kultury i sztuki Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy wykazali się ogromną wiedzą, a za swój wkład i pracę zostali docenieni dyplomami i nagrodami wręczonymi podczas Dnia Europejskiego dn. 19 maja 2017 roku.

Oto zwycięzcy:

Klasy IV-VI SP
I miejsce – Miłosz Przybył kl. V
II miejsce – Weronika Knysak kl. V
III miejsce – Natalia Sztark kl. IV
wyróżnienie – Michał Krakowski kl. IV

Klasy I - III G
I miejsce – Oliwia Chlebowska kl. II, Alina Mastalerz kl. III
II miejsce – Mikołaj Mizera kl. II
III miejsce – Emilia Szkurłat kl. I
wyróżnienie – Dominika Stanior kl. III
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.


Justyna Deryng, Joanna Basik

  Wycieczka szkolna do Wrocławia

Klasy VI wraz z opiekunami: D.Turemką, A. Mastalerz i J. Basik wzięły udział w dwudniowej wycieczce do Wrocławia 27 i 28 kwietnia 2017 r. Uczniowie zwiedzili Stare Miasto, Ostrów Tumski, Ogród Botaniczny, obejrzeli panoramę Wrocławia z punktu widokowego w Sky Tower oraz seans w Panoramie Racławickiej, odwiedzili też Ogród Zoologiczny i Afrykarium, oraz Hydropolis, odbyli rejs statkiem po Odrze.

J.Basik

  Rekrutacja do klasy I SP w roku szkolnym 2017/2018

Rekrutacja do klas I w szkołach podstawowych spoza obwodu danej szkoły będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego i rozpocznie się w kwietniu br.


Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej www.czestochowa.pl oraz na stronie internetowej szkoły.

Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego wynika z aktualnie trwających prac legislacyjnych nad rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

  Tanecznym krokiem przez świat

W dniu 28 marca 2017r. uczennice klasy IIa i IIIb Szkoły Podstawowej wzięły udział w I Powiatowym Turnieju Tanecznym „Tanecznym krokiem przez świat” zorganizowanym przez SP nr 17 w Częstochowie. Pod opieką pani Olgi Bednarczyk dziewczęta zaprezentowały układ taneczny cheerleaders zajmując II miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Olga Bednarczyk

  Projekt „Sport”

Uczniowie klasy II B w miesiącu marcu pracowali nad projektem „Sport”. Dzieci pracowały w 2 grupach. Opracowały plany dzielnicy Mirów, na których umieściły miejsca sprzyjające uprawianiu sportu oraz albumy zawierające informacje i zdjęcia sportowców różnych dyscyplin sportowych.

Efektem działań była wystawa na korytarzu szkolnym. Zgromadzone na niej prace pozwoliły na zapoznanie wszystkich uczniów ze zgromadzonymi informacjami.

Wystawą interesowali się również rodzice.

Wych. Ewa Hartlińska

  Dyktando z języka angielskiego

Dnia 22 marca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 27 odbyła się II Edycja Dyktanda z Języka Angielskiego. Celem konkursu było sprawdzenie znajomości zasad ortografii i interpunkcji w języku angielskim.
Mistrzem ortografii z języka angielskiego został: Miłosz Przybył
II mKarolina Jełowicka
III m– Kornelia Klamska
wyróżnienie– Lena Misiak, Julia Perduta
Organizatorami konkursu były: Justyna Deryng oraz Joanna Basik.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.

Justyna Deryng

  Powiatowy Konkurs Krajoznawczy

Ośmioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w VII Powiatowym Konkursie Krajoznawczym dla Uczniów Gimnazjum „Dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów niemieckojęzycznych - sławni Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy”, którego organizatorem jest sekcja języka niemieckiego przy Gimnazjum nr 11 im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Częstochowie. Temat wiodący tegorocznej edycji -Architektura gotycka w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Gimnazjaliści pracowali w grupach: Wiktoria Dygas i Weronika Olesiak, Karolina Jaksender i Alina Mastalerz, Anna Krakowska i Karolina Sobieraj oraz Wiktor Knysak i Kacper Mrówka.

Do konkursu zgłosiło się łącznie 43 uczniów z 11 szkół.

Uczestnicy wykonali prezentacje multimedialne na temat ciekawych budowli gotyckich, które można podziwiać w miastach niemieckich, austriackich i szwajcarskich.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 20 marca 2017 r. Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum wykonali ciekawe prace. Najlepsze prezentacja należała jednak do Karoliny Jaksender i Aliny Mastalerz. Dziewczęta zajęły pierwsze miejsce.

Gratulujemy!!!


Sylwia Ułamek

Strona 1 z 27 1 2 3 4 > >>
 Szkoła Partnerska
Szkoła współpracuje z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Szkół Partnerskich”.

- warsztaty z robotyki na PCz
- zajęcia z programowania
- drukarki 3D-warsztaty na PCz
- warsztaty z nowoczesnych technik obróbki skrawaniem

Szkoła współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

 Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z EFS
 Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa
 Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”

- Informacja prasowa
- Spoty telewizyjne kampanii
- Spot radiowy kampanii
 Mamo, Tato wstań z fotela!

- Zaproszenie
- Regulamin treningów
 Kto ma dziś imieniny ...
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Fenix by: 398652 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie