Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie
   Strona GłównaGromada ZuchowaDrużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"PrzedszkoleLuty 12 2016 02:10:01  
 Biuletyn Informacji Publicznej
 Nawigacja
Strona Główna
Historia szkoły
Grono pedagogiczne
Kontakt
Szukaj
Kontakt
 Nasza Dzielnica
- Historia dzielnicy Mirów
- Położenie Mirowa
- Legendy
- Grodzisko w Mirowie?
- Mapa Mirowa
- Mapa Częstochowy
 Dzielnica Mirów

www.mirow.czest.pl
 Rekrutacja uczniów w Zespole Szkół nr 3 w Częstochowie na rok szk. 2015/2016

do Gimnazjum nr 24
- kryteria
- zgłoszenie
- wniosek
- informacja do wniosku

do Szkoły Podstawowej nr 27
- terminy
- kryteria
- zgłoszenie
- wniosek-dziecko z obwodu
- wniosek-dziecko spoza obwodu

rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach
- informacja
 Rok 2015
 Dla rodziców
- Kalendarium
- Spotkania i konsultacje
- Przedszkole
- Pedagog szkolny
- Logopeda szkolny
- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczy-SP
- Szkolny Program Wychowawczy-G
- Szkolny Program Profilaktyki-SP
- Szkolny Program Profilaktyki-G
- Grono Pedagogiczne
 Dla ucznia
- Zdjęcia klas
- Samorząd Uczniowski
- Zajęcia pozalekcyjne
** SKKT "Wędrowniczek"
** Szkolna Akademia Ruchu
** SKS
** Koło taneczne
** Gromada Zuchowa "Mirowskie Chochliki"
**Drużyna Harcerska "Mirowskie Sokoły"
** Koło europejskie
** Koło jęz. niemieckiego
** Koło PCK
- Biblioteka

Szkolny Zestaw Podręczników na rok 2015/2016


-klasa I SP
-klasa II SP
-klasa III SP
-klasa IV SP
-klasa V SP
-klasa VI SP
-klasa I Gimn
-klasa II Gimn
-klasa III Gimn


 Dokumenty Zespołu Szkół nr 3

- Statut Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczy-SP
- Szkolny Program Wychowawczy-G
- Szkolny Program Profilaktyki-SP
- Szkolny Program Profilaktyki-G
- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego-SP
- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego- plan-SP
- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego-G
- Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego- plan-G
 Moje dziecko w przedszkolu i szkole.
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Moje dziecko w przedszkolu i szkole Spotkanie informacyjne
- Scenariusz spotkania z rodzicami
- Wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi razem - rodzice i szkoła
 STYPENDIUM SZKOLNE 2013/2014

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Kwota ta jest co pewien czas zmieniana rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i wynosi obecnie (2013 rok) 456,00 zł netto.

Może być ono przyznane w formie:

  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez:

  • Refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę.
    W szczególnych sytuacjach ( zakup podręczników używanych, organizowania przez szkołę wycieczek i wyjść do teatru, kina, na basen) dopuszcza się możliwość dokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem. W każdej takiej sytuacji decyzję o uznaniu tej formy rozliczenia podejmuje dyrektor szkoły.

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, plastyczne itp.
  • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.

 

 

 Szkoła Partnerska
Szkoła współpracuje z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej w ramach programu „Szkół Partnerskich”.

- warsztaty z robotyki na PCz
- zajęcia z programowania
- drukarki 3D-warsztaty na PCz

Szkoła współpracuje również z Wydziałem Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej

 Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z EFS
 Projekt pn. "Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie"
- Aktualności
- O projekcie
- Rekrutacja do Projektu
- Kwartalne harmonogramy form wsparcia
- Kontakt
 Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa
 Projekt pn. „Koniec języka za przewodnika”
- Regulamin
- O projekcie
- W naszej szkole
 Projekt pn. "Kuźnia talentów"
- ogłoszenie o naborze
-regulamin rekrutacji
- kryteria
- formularz zgłoszeniowy
- oświadczenie uczestnika
- rekomendacja wychowawcy
- zaświadczenie o średniej ocen
- deklaracja uczestnictwa

- lista podstawowa
- lista rezerwowa
- rezygnacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
- Instrukcja rekrutacji uzupełniającej uczniów
- ogłoszenie o naborze
- regulamin rekrutacji uzupełniajacej
- zał. 1 Katalog kryteriów
- zał. 2 formularz zgłoszeniowy
- zał. 3 oświadczenie uczestnika
- zał. 4 rekomendacja wychowawcy
- zał. 5 zaświadczenie o średniej ocen
- zał. 6 deklaracja uczestnictwa
- zał. 7 lista podstawowa
- zał. 8 lista rezerwowa
- zał. 9 rezygnacja
 Projekt pn. Szkoła bez barier
- Ogłoszenie o naborze
- Regulamin rekrutacji
- Zal.1 Katalog kryteriów
- Zal.2 Formularz zgłoszeniowy
- Zal.3 Oświadczenie uczestnika
- Zal.4 Rekomendacja wychowawcy
- Zal.5 Ankieta
- Zal.6 Deklaracja uczestnictwa
- Zal.7 Klucz
- Zal.8 Lista podstawowa
- Zal.9 Lista rezerwowa
- Zal.10 Rezygnacja
Rekrutacja uzupełniająca

- Regulamin rekrutacji uzupełniającej
- Zal.1 Katalog kryteriów
- Zal.2 Formularz zgłoszeniowy
- Zal.3 Oświadczenie uczestnika
- Zal.4 Rekomendacja wychowawcy
- Zal.5 Ankieta
- Zal.6 Deklaracja uczestnictwa
- Zal.7 Klucz
- Zal.8 Lista podstawowa
- Zal.9 Lista rezerwowa
- Zal.10 Rezygnacja
 Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „REAGUJ. MASZ PRAWO”

- Informacja prasowa
- Spoty telewizyjne kampanii
- Spot radiowy kampanii
 Kto ma dziś imieniny ...
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Fenix by: 264079 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie